Zdrav odnos
s novcem

Trebam li temeljni kapital društva uskladiti s eurom?

Trebam li temeljni kapital društva uskladiti s eurom?

Kao što znate, u Republici Hrvatskoj je od 1. siječnja 2023. godine u primjeni valuta euro zbog čega je potrebno poduzeti određene radnje kako bi se temeljni kapital društva uskladio s eurom.

Budući da je u medijima bilo različitih objava na ovu temu, često i s oprečnim informacijama te obzirom na različite promjene koje su se događale proteklih nekoliko mjeseci, potrebno je objasniti u čemu se radi i što je potrebno poduzeti.

O temeljnom kapitalu

Uvodno, društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i dioničko društvo (d.d.) imaju temeljni kapital – minimalan novčani iznos koji je potrebno platiti prilikom osnivanja svakog od navedenih oblika trgovačkih društava, koji se nakon osnivanja, prebacuje na poslovni račun društva i društvo njime može raspolagati. Do uvođenja eura kao službene valute, minimalni temeljni kapital d.o.o.-a je iznosio 20.000,00 kn, j.d.o.o.-a 10 kn, a d.d.-a 200.000,00 kn.

O poslovnim udjelima

Poslovni udjeli su temeljni gradivni elementi d.o.o.-a i j.d.o.o.-a u kojima su izražena članska prava i obveze u tim društvima. Svako takvo društvo može imati jedan ili više poslovnih udjela, čiji zbroj odgovara ukupnom iznosu temeljnog kapitala.

Ako je društvo imalo temeljni kapital 20.000,00 kuna i dva poslovna udjela, znači da je svaki poslovni udio imao nominalni iznos 10.000,00 kuna. Pojam nominalnog iznosa poslovnog udjela je važno razumjeti zbog razumijevanja što se to sve točno usklađuje s eurom.

Također, nominalni iznos poslovnog udjela treba razlikovati od vrijednosti poslovnog udjela. Gore navedeni poslovni udio nominalnog iznosa 10.000,00 kn u nekom IT poslovnom subjektu može vrijediti milijune kuna/eura u slučaju potrebe – iako u temeljnim osnivačkim aktima piše nominalna vrijednost poslovnog udjela te iako je možda osnivač kod osnivanja taj kapital i uplatio. Upravo zato se kod prodaje poslovanja provodi valuacija – odnosno procjena vrijednosti pravnog subjekta.

Provedeno usklađenje

Kako je do sada temeljni kapital bio izražen u kunama, sudski registar je po službenoj dužnosti, primjenom fiksnog tečaja konverzije 1 euro – 7,53450 kuna, preračunao postojeći iznos temeljnog kapitala u eure te dobiveni iznos upisao u sudski registar. To je moguće vidjeti pregledom društva na sudskom registru jer uz iznos temeljnog kapitala izražen u kunama, stoji upisan i iznos u eurima u decimalnom obliku.

Usklađenje koje treba provesti

Unatoč takvom upisu u sudskom registru, potrebno je donijeti odluku o usklađenju temeljnog kapitala s eurom i upisati istu u sudski registar budući da nominalni iznosi poslovnih udjela moraju biti izraženi u eurima, cijelim (a ne decimalnim brojem) koji je višekratnik broja deset, pri čemu zbroj nominalnih iznosa poslovnih udjela mora odgovarati iznosu temeljnog kapitala društva, sukladno čl. 389. i 390. Zakona o trgovačkim društvima.

Također, napominjemo kako su sukladno zadnjim zakonskim izmjenama društva s ograničenom odgovornošću dužna prilikom prve promjene izjave o osnivanju odnosno društvenog ugovora, statusne promjene društva ili promjene nekog od poslovnih udjela u društvu, donijeti odluku o usklađenju temeljnog kapitala s eurom i podnijeti prijavu za upis te odluke sudskom registru, pri čemu obveza usklađenja nije ograničena rokom. Ovo je bitna promjena, budući da je prethodnim verzijama zakona, za društvo s ograničenom odgovornošću bio propisan rok od tri godine za usklađenje, uz sankciju brisanja društva iz sudskog registra ako se navedeno ne provede (što je vrlo ozbiljna posljedica).

Sukladno navedenom, ako planirate provođenje statusne promjene društva, savjetujemo pričekati sa usklađenjem temeljnog kapitala te prilikom provođenja statusne promjene, uskladiti i temeljni kapital.

Kod dioničkog društva i dalje postoji obveza usklađenja najkasnije godinu dana od uvođenja eura kao službene valute odnosno prilikom prve promjene temeljnog kapitala, spajanja, podjele dionice ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa.

Kod j.d.o.o.-a nije propisan rok za usklađenje temeljnog kapitala, iako je za to društvo propisano da temeljni kapital iznosi 1 euro, da minimalni nominalni iznos poslovnog udjela iznos 1 euro i da nominalni iznosi poslovnog udjela moraju biti također izraženi cijelim brojem.

Zaključno, s obzirom da se prilikom usklađenja temeljnog kapitala s eurom nužno mijenja i temeljni osnivački akt društva (izjava o osnivanju odnosno društveni ugovor), treba razmotriti postoji li potreba da se u temeljni osnivački akt unesu još neke izmjene ili dopune, kojima bi se osnivački akt modernizirao, uskladio sa potrebama društva i poslovanja.

Posebno u društvima koja imaju više osnivača – članova, to je prilika da se dodatno odnosno temeljitije odrede odnosi između članova društva u pogledu pitanja mogućnosti raspolaganja poslovnim udjelom sa ili bez suglasnosti drugog člana društva, nasljeđivanja poslovnog udjela, mogućnosti da jedan član društva prisili drugog člana/članove na prodaju, nemogućnosti da se iz društva izađe određeno vrijeme, zabrane konkurencije, poslovne tajne itd.

Foto: Pexels

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Networking je podcijenjen. Jeste li znali da se druženjem s pravim ljudima zapravo možete obogatiti? Evo i kako!

Održana još jedna promocija knjige “Ne radi se o novcu, radi se o nama” u jedinstvenom ambijentu imanja KuSshh na Krku

Planirate investirati u obveznice? Evo koje biste pojmove trebali znati razlikovati ako ste potpuni početnik

Prijava za članice

Pretraga

znn