Zdrav odnos
s novcem

Trgovina

Online edukacije: Moj novac + knjiga “Ne radi se o novcu, radi se o nama”

52.00  PDV uključen

Online

Online edukacija: Moj novac

37.00  PDV uključen

Set od 3 online edukacije: Poduzetništvo od ulaza do izlaza

47.00  PDV uključen

Godišnja pretplata stručnom sadržaju i edukacijama (VIP klub)

500.00  PDV uključen

Ne radi se o novcu, radi se o nama: Knjiga s posvetom

19.90  PDV uključen

Prijava za članice

Pretraga

znn