Zdrav odnos
s novcem

Sve što trebate znati o Izvještaju o novčanom toku: Gdje novac odlazi i od kuda dolazi?

Sve što trebate znati o Izvještaju o novčanom toku: Gdje novac odlazi i od kuda dolazi?

U svojim poduhvatima suočavate se sa brojnim izazovima. To mogu biti zapošljavanje, delegiranje, odabir asortimana, marketing strategija, samopouzdanje, budžetiranje, upravljanje vremenom, a od brojnih izazova spominjete i upravljanje novčanim tokom.

Upravljati novčanim tokom nije jednostavno ni lako. No, nije ni nemoguće.

Što je izvještaj o novčanom toku?

To je izvještaj o kretanju novca u određenom razdoblju. Taj izvještaj kao i prethodna dva, bilanca te račun dobiti i gubitka, baziran je na poslovnim događajima koju su evidentirani u poslovnim knjigama. U izvještaju je kretanje novca podijeljeno na operativne aktivnosti, financijske i investicijske aktivnosti.

Priljevi predstavljaju sve izvore iz kojih novac pritječe. Novac može stići na različite načine. Najčešće nastaje kada naplatimo svoju uslugu ili proizvod (operativna aktivnost), ali možemo primiti novac i od investitora, banke ili vlasnika (financijska ili investicijska aktivnost).

U većini slučajeva kreditirate svoje kupce dogovarajući s njima odgodu plaćanja za neko vrijeme. Zašto to činite? Razlog je jednostavan, na taj način povećavate prodaju svojih proizvoda i usluga.

Kako ne biste imali problema sa likvidnošću najidealnije bi bilo da isto vrijeme odgode za plaćanje dobijete od svojih dobavljača. Ukoliko je to razdoblje duže vi ste na dobitku jer uvijek imate pozitivan novčani tok. Ako je obrnuto, ako je razdoblje plaćanja kupca duže od podmirenja obveza prema dobavljaču onda imate problema sa likvidnošću i imate prazninu ili gap.

Odljevi predstavljaju odlazak novca svima kojima vaše poduzeće duguje

Odljevi nastaju kada dajemo novac ili plaćamo za nabavke imovine poput strojeva, materijala ili troškova koje smo napravili na primjer za struju, vodu i slično. Kako smo već prije spomenuli moguće je da svoga dobavljača plaćate s odgodom jer vas dobavljač kreditira kao što vi kreditirate svoje kupce. Vrlo je važno da prilikom kalkulacije cijene uključite sve svoje troškove i dodate zaradu.

Sve je jednostavno dok kreditirate kupce za isto vrijeme dok dobavljači kreditiraju vas. Novac ulazi i novac izlazi. Problemi nastaju ako postoji razlika u vremenu odobrenja kredita kupcima koji je različit od kredita za plaćanje koje primate od dobavljača. Vrijeme prodaje i vrijeme nabave je različito.

Novac u vašem poslovanju mora stalno teći i biti pozitivan. U izvještaju o novčanom toku može se vidjeti od kuda novac dolazi i kamo novac odlazi odnosno na što se troši.

Forma izvještaja o novčanom toku

To je vrlo jednostavna forma, a sadrži slijedeće:

novac na početku + priljevi – odljevi

Razvojem kompanije izvještaj o novčanom toku postaje složeniji. Prati se novčani tok iz operativnih, financijskih i investicijskih aktivnosti. No, poanta je da ukupni novčani tok mora biti jednak novcu na kraju razdoblja. Ako uzmete bilancu i izvještaj o novčanom toku u oba izvještaja morate imati isti iznos. U bilanci pod stavkom novac u banci i blagajni.

Novac na kraju razdoblja iz izvještaja o novčanom toku mora biti jednak stanju na računu odnosno podatku iz bilance. Kako smo rekli, taj broj se dobije kada se od novca na početku dodaju priljevi i oduzmu odljevi. Račun dobiti i gubitka može prikazivati gubitak, ali izvještaj o novčanom toku ne može prikazivati negativnu brojku. Ako prikazuje negativnu brojku znači da ste bankrotirali ili da više nemate gotovine.

Većina kompanija na početku svog poslovanja je profitabilno i to iskazuju u svom računu dobiti i gubitka, ali ako ne mogu naplatiti svoja potraživanja od kupaca ili nisu planirali svoje troškove znači da su potrošili više nego što su zaradili. I to je razlog zašto start up-ovi propadaju kao i ostala mala poduzeća na svom početku. Jednostavno ostanu bez gotovine.

Svrha i važnost Izvještaja o novčanom toku

Izvještaj o novčanom toku pruža uvid o likvidnosti i solventnosti koji su važni za opstanak i rast poduzeća. Na osnovu povijesnih podataka o novčanim tokovima mogu se raditi projekcije budućih novčanih tokova.

Primjerice,  ukoliko su iz izvještaja vidljiva povećanja kapitalnih izdataka i troškova razvoja može se pretpostaviti porast budućih novčanih priljeva. Ukoliko je evidentirano prekomjerno ulaganje na kratak rok imamo signal da ne postoje prilike za dugoročno ulaganje.

Ako uspoređujemo novčane tokove sa svojim konkurentima tada ćemo dobiti bolji uvid u zarade jer su podaci o novčanom toku objektivniji od financijskih rezultata iz računa dobiti i gubitka.

Nakon što se upoznali sa osnovnim financijskim izvještajima, s njihovom svrhom i korisnosti, vjerujem da ste shvatili važnost pravilnog i ažurnog evidentiranja poslovnih promjena.

Zato pravovremeno donosite svu poslovnu dokumentaciju na knjiženje i odaberite dobar knjigovodstveni servis.

Foto: Pexels

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Pucate zbog suradnika i poslovnih partnera? Evo kako vas glazba može spasiti!

Priča o cipelama, curama i novcu: Što je uzrok vječno praznog studentskog novčanika?

Je li Hrvatska porezna oaza ili samo pustinja?

Prijava za članice

Pretraga

znn