Zdrav odnos
s novcem

Snimate ili otkupljujete video sadržaj? Evo koje pravne savjete morate uzeti u obzir kako bi se zaštitili!

Snimate ili otkupljujete video sadržaj? Evo koje pravne savjete morate uzeti u obzir kako bi se zaštitili!

Producent ste i imate uspješne kreativne projekte iza sebe. Zanima vas samo kreativa i najmanje se želite baviti pravnim dijelom projekata. Bojite se da ako pitate pravnika za savjet sve će se samo zakomplicirati i zato odustajete od te ideje. Međutim, dobro je imati na umu nekoliko stvari koje bi vam potencijalno mogle pomoći i u budućnosti olakšati posao.

Audiovizualna djela kao što su kinematografski, televizijski, dokumentarni, crtani, reklamni ili drugi filmovi te druga audiovizualna djela izražena slikama, sa zvukom ili bez zvuka, u vremenski organiziranom slijedu promjena, bez obzira na vrstu podloge na koju su fiksirana, su po Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP) autorska djela i jako je važno regulirati autorska prava na tom sadržaju unaprijed, u vrijeme stvaranja tih djela. Ukoliko to pravovremeno ne učinite, kasnije bi vas to moglo koštati novaca, energije i vremena.

Prvo, kao producent, morate imati pisani ugovor sa svim koautorima na autorskom djelu. ZAPSP navodi kako su koautori djela osobe koje su zajedničkim radom stvorile autorsko djelo, a čijim se doprinosima ne može samostalno koristiti.

Tko je glavni redatelj, a tko su koautori djela?

ZAPSP kaže da je glavni koautor audiovizualnog djela glavni redatelj, a ostali koautori djela su: autor scenarija, glavni snimatelj, glavni montažer slike i zvuka i skladatelj glazbe posebno skladane za korištenje u tom djelu. Koautor može biti i animator ako je crtež bitan element audiovizualnog djela, ali i bilo tko drugi čija je originalna intelektualna tvorevina individualnog karaktera bitan element audiovizualnog djela, točnije tko je značajno pridonio stvaranju autorskog djela kao autor.

Važno je, dakle, sa svakim od tih koautora sklopiti pisani ugovor kojim oni prenose svoja autorska prava na producenta tj. osnivaju pravo iskorištavanja za producenta. Tu je važno transparentno pregovarati koja su to prava prenesena i može se dogoditi da pozicije producenta i koautora u tim pregovorima budu suprotstavljene.

Primjerice, producent će htjeti što više prava kako bi mogao što lakše kasnije raspolagati cjelokupnim djelom, dok će autor htjeti neka prava zadržati za sebe. Važno je ugovorom regulirati i moralna prava autora, a to su pravo prve objave, pravo na priznanje autorstva, pravo na poštovanje autorskog djela, pravo na poštovanje časti i ugleda autora, pravo opoziva. Producentima će naročito biti važno dobiti pravo prerade te ukoliko autor to pravo producentu da, u pravilu se neće moći pozivati na moralno pravo na poštovanje autorskog djela.

Foto: Pexels

Korisno je ugovoriti opcije i za buduća snimanja, naročito ako producent unaprijed zna da će seriji, reklami i li nekom trećem audiovizualnom djelu biti nastavak. U suprotnom, kasnije će vam možda biti teže pregovarati s autorima o cijeni honorara i njihovoj raspoloživosti. Također, ako snimate seriju, a želite s tim sadržajem i kasnije na neki drugi način raspolagati, i to raspolaganje morate ugovoriti jer se ono ne podrazumijeva.

Pisani ugovor morate sklopiti s autorom, a ne s njegovim trgovačkim društvom – ako postoji

Naime, autor može biti samo fizička osoba, onaj tko je autorsko djelo zaista i stvorio. Istina, ako sklapate ugovor s trgovačkim društvom čiji je autor radnik, u donekle ste povoljnijoj situaciji jer po ZAPSP-u, autorska prava za autorska djela nastala u radnom odnosu, uz određene iznimke, pripadaju poslodavcu, ako nije drugačije uređeno ugovorom. U svakom slučaju, najsigurniji ste ako ugovor sklopite s fizičkom osobom – autorom.

Osim što ugovorom morate osigurati autorska prava na onom audiovizualnom djelu koji stvarate, morate riješiti i sva druga prava koja koristite u produkciji. Možda želite koristiti glazbu koja je već snimljena – morate ju licencirati. Ukoliko želite sadržaj bazirati na knjizi – ta prava također morate regulirati s autorom knjige, ali i prevoditeljem, ukoliko postoji prijevod na jezik na kojem i vi snimate. Naime, prijevod je samostalno autorsko djelo.

Konačno, dobro je sklopiti pisani ugovor ne samo s autorima, nego i sa cijelom ekipom koja sudjeluje u izradi audiovizualnog djela kako biste osigurali sva potencijalna prava koja bi netko nekad mogao potraživati. Naročito je važno sklopiti pisane ugovore s izvođačima (glumcima i ostalim izvođačima) te s njima, osim odredaba koje će biti striktno vezane uz njihov angažman na produkciji, ugovoriti, primjerice, da ne smiju tijekom snimanja drastično mijenjati izgled (npr. obojiti kosu u ljubičasto, a za ulogu je potrebna plava kosa), ali i da moraju biti dostupni prilikom promocije audiovizualnog djela koja može biti značajno nakon snimanja pa je važno da se i ta obveza ukalkulira u obveze izvođača.

Foto: Pexels

Ostala prava

Nisu samo autorska prava ono na što trebate paziti. Postoji i niz drugih prava koja morate uzeti u obzir. Morate se uvjeriti jesu li svi likovi u vašem djelu izmišljeni. Ako nisu, onda morate uzeti u obzir prava osobnosti osoba koje spominjete u svom audio-vizualnom djelu, točnije pravo te osobe na ugled, čast, dostojanstvo, ime, privatnost osobnog i obiteljskog života, slobodu ali i sva druga prava osobnosti koja bi korištenjem identiteta te osobe mogla biti povrijeđena.

Zapamtite, nemaju samo fizičke osobe prava osobnosti. Imaju ih i pravne osobe, naravno, osim onih koja su vezana uz biološku bit čovjeka.

Potom, ukoliko želite koristiti neki žig (trademark) jako je važno da s nositeljem tog žiga regulirate prava korištenja tog žiga.

Morate voditi računa i o marketingu koji namjerno ili nenamjerno možete u sklopu svog audiovizualnog djela prikazati. Zakon o elektroničkim medijima (ZEM) sadrži pravila o komercijalnoj komunikaciji koja se koristi u određenom programu i propisuje koje uvjete moraju ispunjavati audiovizualni programi koji sadrže plasman proizvoda.

Primjerice, takav audiovizualni program ne smije izravno poticati na kupnju ili najam proizvoda ili usluga, ne smije neprilično isticati dotični proizvod te se gledatelje mora jasno obavijestiti o postojanju plasmana proizvoda na najavnoj i/ili odjavnoj špici te kada se audiovizualni program nastavi nakon stanke za oglašavanje, kako ne bi došlo do zbunjivanja gledatelja. Svakako se ne smije u program uključiti plasman proizvoda koji se odnosi na cigarete i druge duhanske i slične proizvode te lijekove i liječenje koji su dostupni samo na liječnički recept.

Kada ste regulirali sva prava i producirali audiovizualno djelo i tada želite taj sadržaj distribuirati potrebno je isto tako urediti ugovorom na kojim platformama dozvoljavate distribuciju sadržaja. Pritom – zapamtite da ne možete na nekoga prenijeti više prava nego što ih sami imate! Zato je važno da kada producirate sadržaj sklapate i sve one gore opisane ugovore. Onaj tko će od vas stjecati prava htjet će garanciju da vi audiovizualnim djelom koji nudite zaista imate pravni osnovi raspolagati za onaj vid distribucije koji ugovarate.

Zaključno, uz kreativni sadržaj koji će zabavljati vaše gledatelje, važno je imati i pravno čist projekt kako biste mogli taj sadržaj što dulje i neometano koristiti.

Foto: Pexels

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Kako napisati kvalitetno priopćenje za medije?

linkedin-profil

Ako tražite posao, pazite na ove 3 tipične greške na LinkedInu

Koliko koštaju estetski tretmani?

Prijava za članice

Pretraga

znn