Zdrav odnos
s novcem

Koje suprugove dugove moram otplaćivati?

Za Koje Dugove Supruga Odgovaram

Koje suprugove dugove moram otplaćivati?

Obiteljski zakon razlikuje pojedinačne (vlastite) i solidarne (zajedničke) obveze muža i žene.

Sukladno čl. 43. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19), bračni drug ne odgovara za obveze koje je drugi bračni drug imao prije sklapanja braka i za obveze koje je samostalno preuzeo nakon sklapanja braka, a ne odnose se na tekuće potrebe bračne i obiteljske zajednice.

Obveze koje je bračni drug samostalno preuzeo nakon sklapanja braka, a ne odnose se na tekuće potrebe bračne i obiteljske zajednice su npr. skupi mobitel, obveze iz prometne nesreće koju je uzrokovao, kockarski dugovi, kazne zbog prometnih prekršaja, motocikl, playstation koji samo on igra.

Sukladno čl. 44. Obiteljskog zakona, za obveze koje je bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice, kao i za obveze koje su bračni drugovi preuzeli zajednički u vezi s bračnom stečevinom, odgovaraju oba bračna druga solidarno bračnom stečevinom i vlastitom imovinom.

Solidarno znači da je svaki odgovoran za cijeli iznos i vjerovnik može od svakog tražiti plaćanje cijelog iznosa. Kada jedan plati sve, obveza je ispunjena.

Primjer takvih obaveza su troškovi kupnje hrane, plaćanje režije, troškovi kupnje i održavanja nekretnine u kojoj obitelj živi.

Dugove za koje odgovarate treba podmirivati jer u protivnom mogu nastati dodatni troškovi zakonskih zateznih kamata kao i provođenja ovršnog postupka.

U tom je slučaju, teže je podmiriti dug zbog toga što je veći iznos koji trebate podmiriti, ali i jer se dug podmiruje sljedećim redoslijedom: troškovi ovršnog postupka (npr. svaka radnja poduzeta radi prisilne naplate duga), kamate, glavnica, sukladno čl. 172. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Drugim riječima, ako se vodi ovršni postupak, platili ste 1000 kn, 500 kn od toga može biti utrošeno na podmirenje troška, 200 kn na podmirenje kamata, a 300 kn na podmirenje glavnice. Kako se radnje u ovršnom postupku kontinuirano poduzimaju te kako rastu kamate protekom vremena, teže je i skuplje podmiriti glavnicu kako bi se podmirilo ukupno dugovanje.

Prije pokretanja ovršnog postupka, dužniku se šalje opomena u kojem ga se poziva na potrebu podmirenja dugovanja i upozorava na mogućnost pokretanja ovršnog postupka.

U tom trenutku, mogu vas kontaktirati iz agencija za prisilnu naplatu potraživanja tražeći od vas podmirenje duga. Tada trebate od njih tražiti informacije: tko je vjerovnik, koji iznos potražuje, temeljem čega, za koje vremensko razdoblje, koji je broj spisa pod kojim se predmet vodi. Takve informacije je najbolje zatražiti pisanim putem kako biste imali podsjetnik na sve detalje i kako biste te podatke mogli provjeriti.

Ukoliko utvrdite da taj dug niste u obvezi platiti (jer je već podmiren, jer za njega ne odgovarate, jer je nastupila zastara (čl. 225. – 234. Zakona o obveznim odnosima), trebate se pisano očitovati, e-mailom ili još bolje preporučenom poštom s povratnicom kako biste imali dokaz da je očitovanje uredno zaprimljeno, pozivajući se na podatke o broju spisa i ostale podatke koji su dostavljeni te dostavljajući dokaz iz kojeg proizlazi da za taj dug ne odgovarate.

Podmirivanje dugova za koje odgovarate te uspješno otklanjanje potraživanja za koja ne odgovarate je dio financijske i pravne odgovornosti i pismenosti.

Foto: Pexels

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Stručnjaci dijele tajne SEO optimizacije i digitalnog marketinga uživo u Zagrebu

BDP će do kraja 2024. rasti na 3,5 posto

Znate li što je to surferski mentalitet i kakvu poveznicu ima s biznisom?

Prijava za članice

Pretraga

znn