Zdrav odnos
s novcem

Koje su razlike između OPG-a i SOPG-a?

sopg i opg

Koje su razlike između OPG-a i SOPG-a?

Odnedavno se u poljoprivrednim krugovima puno priča o novom obliku OPG-a koji uvelike utječe na dosadašnje razumijevanje funkcioniranja poljoprivrednih gospodarstava, kao i na mogućnosti prijave gospodarstava na EU natječaje.

Kako bismo utvrdili razlike između ova dva oblika OPG-a, potrebno ih je najprije definirati.

Što su OPG i SOPG?

Prema Članku 5. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, OPG (Obiteljsko Poljoprivredno Gospodarstvo) je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Nadalje, sukladno članku 14. stavak 2. Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/2019) nositelj OPG-a popunjava obrazac Evidencije putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju kao i za pruženu usluge na OPG-u u prethodnoj godini.

S druge strane, članak 3. Zakona o poljoprivredi definira SOPG (Samoopskrbno Obiteljsko Poljoprivredno Gospodarstvo) kao fizičku osobu – poljoprivrednika koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju.

Nositelj SOPG-a i članovi kućanstva mogu vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na poljoprivrednom gospodarstvu prodavati krajnjem potrošaču. Kao i kod OPG-a, sukladno članku 10. stavak 3. i stavak 4. Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika (NN 62/2019, 91/20) nositelj SOPG-a popunjava obrazac Evidencije putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini.

Razlika prema kojoj se poljoprivredna gospodarstva svrstavaju u OPG ili SOPG je ekonomska veličina. Vrijednosti se izračunavaju pomoću EVPG kalkulatora u koji se unose svi poljoprivredni resursi koje pojedino gospodarstvo koristi.

opg sopg 1

Osim razlike prema ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, postoje još neke razlike između ova dva oblika:

opg sopg 2

Npr: za mjeru 6.2 – ulaganja u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti, kod podnošenja konačne isplate i upisa u porez na dohodak ili dobit, promijeniti svoj organizacijski oblik u OPG

Promjena organizacijskog oblika moguća je ukoliko dođe do porasta ekonomske velićine gospodarstva tijekom kalendarske godine, upisa u porez na dohodak ili porez na dobit ili na vlastiti zahtjev ukoliko će u sljedećoj godini ekonomska velićina poljoprivrednog gospodarstav biti viša od 3.000 EUR. Za promjenu organizacijskog oblika rok je 15. lipnja tekuće godine.

Na temelju ekonomske veličine gospodarstva, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će registriranim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima po službenoj dužnosti dodijeliti organizacijski oblik OPG-a ili promjenu u SOPG. Sva novoupisana gospodarstva će se automatski svrstati u OPG ili SOPG.

Mogući problemi zbog uvođenja ove promjene su sljedeći.

Budući da po definiciji SOPG može prodavati proizvode u neprerađenom stanju, postavlja se pitanje što će biti s prerađevinama.

Kao primjer možemo navesti uzgajivače aronije koji bi trebali prodavati samo bobice aronije u svježem stanju koje nisu posebno popularne. Isti problem mogli bi imati i uzgajivači lavande koji, ukoliko su prenamijenjeni iz OPG-a u SOPG, moći će prodavati samo cvjetove lavande, dok ulje ne bi smjeli plasirati na tržište.

Prema tome, poljoprivrednici imaju još mjesec dana da odluče kojim bi se organizacijskim oblikom vodilo njihovo gospodarstvo. Ukoliko su SOPG, dakle ekonomske veličine manje od 3000 EUR, trebali bi se pomiriti s činjenicom da svoje proizvode mogu prodavati samo u svježem stanju i nadati se reviziji sadašnjeg zakona. Ukoliko žele postati OPG, moraju podići svoju ekonomsku veličinu što dovodi do novih troškova.

Osobe kojima je poljoprivreda primarno zanimanje, dužni su plaćati dopriose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznos mjesečnih doprinosa za 2021. godinu prikazan je u sljedećoj tablici.

opg sopg 3

Ako je riječ o drugoj djelatnosti npr. obrt ili zaposlenje, doprinosi se plaćaju po sniženim stopama (ako je obveznik poreza na dohodak/dobit ili paušalist).

Umirovljenici koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost, a dohodak od te djelatnosti paušalno se oporezuje, nisu obveznici doprinosa po toj osnovi, ne obustavlja im se isplata mirovine (iznimka – korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti). Ako umirovljenik porez na dohodak plaća prema poslovnim knjigama, obveznik je plaćanja doprinosa prema ostvarenom dohotku, a najviše na osnovicu od 71.611,80 kn.

Osobe koje su u radnom odnosu i osigurane su po toj osnovi te obavljaju poljoprivrednu djelatnost uz radni odnos kao sekundarnu djelatnost, obveznici su plaćanja doprinosa na temelju druge djelatnosti paušalno ili prema poslovnim knjigama na osnovicu do 71.611,80 kn.

Paušalno plaćanje poreza na dohodak

Ako porezni obveznik želi da se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prijavljuju se u poreznoj upravi (obrazac RPO, te ROD/DOP) u roku 8 dana od početka obavljanja samostalne djelatnosti. Ako se dohodak već utvrđuje temeljem poslovnih knjiga, a stekli su se uvjeti za prelazak na paušalno oporezivanje, tada je prijavu u registar poreznih obveznika za promjenom načina oporezivanja potrebno podnijeti do kraja tekuće godine za iduću godinu, a najkasnije do 15. siječnja.

Porezna uprava obvezniku izdaje Rješenje kojim utvrđuje svotu godišnjeg paušalnog dohotka, godišnju i mjesečnu svotu poreza na dohodak i prireza porezu ako je propisan. Godišnji paušalni dohodak je i godišnja porezna osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza. Porezna stopa za paušalni porez na dohodak iznosi 10 %. Prikaz godišnjeg paušalnog poreza na dohodak prikazan je u sljedećoj tablici.

opg sopg 4

  • Obveze obveznika paušalnog oporezivanja:
    Voditi evidenciju o prometu (Obrazac KPR ) te voditi računa o tome da na kraju godine osigura točne podatke za godišnje obračune, koje može izračunati sam ili opcionalno koristiti usluge stručnih knjigovodstvenih tijela
  • Mjesečno plaćanje doprinosa za mirovinsko i osnovno zdravstveno osiguranje – do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec
  • Tromjesečno plaćanje poreza na dohodak i prireza porezu ako je propisan – do posljednjeg dana svakog tromjesečja
  • Najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine prema evidenciji o prometu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak – Obrazac PO-SD
  • Ne podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak te nema pravo na osobni odbitak

Olakšica od 25 % godišnjeg paušalnog poreza odnosi se za djelatnost na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara te otocima prve skupine.

Foto: Unsplash

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Kako napisati kvalitetno priopćenje za medije?

linkedin-profil

Ako tražite posao, pazite na ove 3 tipične greške na LinkedInu

Koliko koštaju estetski tretmani?

Prijava za članice

Pretraga

znn