Zdrav odnos
s novcem

Jesmo li profitabilni? Sve što trebate znati o računu dobiti i gubitka

Jesmo li profitabilni? Sve što trebate znati o računu dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka, za razliku od bilance, poznat je većini poduzetnika. Koliko je ostvareno prihoda (prometa), ostvarujemo li dobit ili smo u gubitku, koliko trošimo… To su podaci koji su u fokusu svakog poduzetnika.

U ovom tekstu naučiti ćete da se račun dobiti i gubitka sastavlja za određeno razdoblje, da je promet, prodaja ili prihod jedno te isto, da se prihod evidentira u poslovnim knjigama onda kada je nešto isporučeno ili izvršeno, a oni koji žele naučiti nešto više razlikovati će pojmove izdatak, utrošak, trošak i rashod te će se upoznati sa troškom amortizacije.

Isto kao i kod bilance, obrazac računa dobiti i gubitka sastavlja se ili u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) ili u skladu sa Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).

Obrazac računa dobiti i gubitka za potrebe financijskog izvještavanja je propisan i najčešće se radi za razdoblje od jedne kalendarske godine, odnosno od 1. siječnja do 31. prosinca. No, na kraju svakog razdoblja (mjesečno, kvartalno ili polugodišnje) možete tražiti od svoga knjigovođe ispis računa dobiti i gubitka iz računovodstvenog programa.

Što je Račun dobiti i gubitka?

Račun dobiti i gubitka je drugi financijski izvještaj i koristite ga kako bi pratili troškove i prihode poslovanja te ostvareni rezultat u određenom razdoblju.

U računu dobiti i gubitka prikazani su poslovni prihodi i rashodi te financijski prihodi i rashodi. Na kraju je prikazan rezultat.

Prihodi

Poslovni prihodi se ostvaruju onda kada isporučite svoju uslugu ili proizvod kupcu. Neki to nazivaju promet, prodaja i sl.

Većina vas često misli da se trenutak ostvarenja prihoda podudara sa trenutkom primljenog novca. U računovodstvu su to dva potpuno odvojena poslovna događaja i kao takva se evidentiraju u poslovnim knjigama odvojeno i u različitim trenucima. Ponekad se može dogoditi da novac primite prije nego evidentirate prihod (na primjer ako nam je kupac dao avans).

Najčešći slučaj je da se prvo evidentira prihod, a protekom roka plaćanja evidentira se primitak novca na račun. Ta dva trenutka mogu se dogoditi u istom obračunskom razdoblju, a mogu se dogoditi u dva uzastopna obračunska razdoblja.

Primjerice, robu ste prodali krajem mjeseca, a kupac je platio za 60 dana. U praksi, u većini slučajeva kreditirate svoje kupce dajući im odgodu plaćanja pa je prihod iznos koji ste zaradili, ali ga još niste naplatili.

Na sastancima prodaje važno je da se osim praćenja rezultata prodaje uključe i podaci o naplati potraživanja od kupaca. Čin prodaje ne završava prodajom već naplatom. Nemojte se fokusirati samo na prodaju. Cash is king!

Još jedna stvar je izuzetno važna. Kada šaljete robu, sa robom šaljite i račun ili kada ste obavili uslugu isti dan napravite račun. Odgađanjem kreiranja i slanja računa odgađate evidentiranje svojih prihoda. Znam iz iskustva da veliki broj poduzetnika zaboravi fakturirati i zbog toga nikada ne evidentira prihode, a ne obavi niti naplatu. Naplata potraživanja se može obaviti samo na osnovu vjerodostojne dokumentacije odnosno računa.

Sva potraživanja od kupaca koji vam duguju već duže vrijeme ili ako ste sigurni da se od kupca nećete naplatiti, evidentirajte kao sumnjiva i sporna. Takva potraživanja od kupaca izdvojili ste na posebno mjesto i oni zahtijevaju drugačiji tretman od ostalih kupaca.

Osim poslovnih prihoda možete ostvarivati i financijske prihode. To su prihodi od kamata, tečajnih razlika i ostalo.

Rashodi

Isto kao i kod prihoda, troškovi se evidentiraju onog trenutka kada su nastali. Troškovi se priznaju u računu dobiti i gubitka kad nastanu čak i ako su plaćeni u prethodnim ili u budućim razdobljima. To su troškovi plaća, sirovina i materijala, amortizacije, osiguranja, prodaje, marketinga i slično.

U računu dobiti i gubitka su navedeni i financijski rashodi. To su rashodi od kamata, tečajnih razlika i ostalog.

Ako želite upotrebljavati poslovni jezik trebate usvojiti i razlikovati neke od slijedećih termina:

  • Izdatak – je odljev novca sa računa ili blagajne – isplata,
  • Utrošak – je fizičko ulaganje u proces proizvodnje. Na primjer utrošak materijala u kilogramima, metrima, litrama i slično,
  • Trošak – je utrošak izražen vrijednosno,
  • Rashod – predstavlja smanjenje ekonomske koristi u obliku smanjenja imovine i širi je pojam od troškova. Na primjer kamate su rashod.

Od troškova potrebno je posebno spomenuti trošak amortizacije. Trošak amortizacije je uz troškove plaća i troškove sirovina i materijala jedan od najvećih troškova.

Što je to trošak amortizacije?

Nabavka stroja ili izgradnja zgrade je investicija koja podrazumijeva veliki trošak odnosno veliki iznos novca. Kada bi takav trošak u punom iznosu knjižili u svojim poslovnim knjigama ostvarili bi ogroman gubitak u tom razdoblju. Tada ne bi znali da li ste i koliko ste profitabilni sa svojom proizvodnjom.

Zato se takav trošak ne knjiži odjednom već kroz određeno razdoblje, postepeno. Razlog je jednostavan, takva imovina stvara vrijednost cijelo razdoblje rada. To razdoblje je poznato kao životni vijek imovine. Pretpostavka je da se imovina troši malo pomalo i da je potrebno svaki puta uključiti samo jedan određeni dio troška u račun dobiti i gubitka i to cijelo vrijeme životnog vijeka imovine. Taj mali dio troška naziva se amortizacija.

Amortizacija je oduzimanje vrijednosti duž cijelog vremena trajanja ili korištenja imovine.

Važno je zapamtiti da su u računu dobiti i gubitka navedeni prihodi i troškovi za jedno određeno razdoblje, dok bilanca pokazuje stanje imovine, obveza i kapitala na određeni dan.

Ostvareni rezultat

Razlika između prihoda i rashoda je ostvarena dobit ili ostvareni gubitak. Ako je prihod veći od troškova onda ste ostvarili dobit, a ako su rashodi veći od prihoda onda je ostvaren gubitak. Rezultat se uvijek nalazi na kraju Računa dobiti i gubitka.

Broj na kojeg trebate obratiti pozornost i kojeg nalazite u Računu dobiti i gubitka je bruto dobit. To je dobit prije oporezivanja odnosno broj koji dobijete kada troškove oduzmete od prihoda. Na taj broj nije obračunat porez na dobit.

Nakon što obračunate porez na dobit dolazite do neto dobiti. Znači neto dobit je dobit koja ostvarena nakon plaćanja poreza na dobit. Ta brojka vam je važna jer je to iznos novca koji vam ostaje kada podmirite sve obveze prema državi.

Svrha i važnost računa dobiti i gubitka

Ako ste pravilno evidentirali sve poslovne događaje, na osnovu podataka iz računa dobiti i gubitka možete izračunati ekonomičnost, profitabilnost i rentabilnost.

To su pokazatelji uspješnosti. Osim što možete uspoređivati svoje vlastite prihode, troškove i rezultate određenih usporedivih razdoblja možete se usporediti sa konkurencijom i utvrditi vlastiti položaj na tržištu.

Foto: Pexels

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Kako napisati kvalitetno priopćenje za medije?

linkedin-profil

Ako tražite posao, pazite na ove 3 tipične greške na LinkedInu

Koliko koštaju estetski tretmani?

Prijava za članice

Pretraga

znn