Zdrav odnos
s novcem

8 pokazatelja uspješnosti poslovanja: Novac nije primarni pokazatelj uspješnosti firme

8-pokazatelja-uspjesnosti-poslovanja

8 pokazatelja uspješnosti poslovanja: Novac nije primarni pokazatelj uspješnosti firme

Kako pisati o uspješnosti poslovanja u razdoblju krize, bolesti i potresa? Poslovna 2020. godina bila je izazovna, teška, mnogi podatci su neusporedivi s podatcima iz prošlih godina. No, nekako sam uspjela napisati kolumnu.

Napominjem da je kolumna moj osobni stav. Sve napisano rezultat je mojeg 30-godišnjeg iskustva kao ovlaštene računovotkinje. Navodim pokazatelje uspješnosti poslovanja na temelju svojih spoznaja i onog što smatram da je bitno.

Pokušala sam pisati jednostavno, jezgrovito i jasno. Nadam se da će vam kolumna pomoći u donošenju poslovnih odluka.

8 pokazatelja uspješnosti poslovanja

1. Dobit

Sučeljavanjem prihoda i rashoda u Računu dobiti i gubitka izračunavamo dobit, odnosno gubitak poslovanja.

Ako prihodi premašuju rashode, imate dobit, a ako su rashodi veći u odnosu na prihode, firma je u gubitku.

Dobit poslovne godine je važan pokazatelj uspješnosti poslovanja, ali nije jedini ni primaran. Nekome je bitna dobit, dok npr. drugi ulažu novac u dugotrajnu imovinu, zaposlenike ili projekte.

2. Prihod

Prihod je jedan od osnovnih pokazatelja uspješnosti.

Usporedite podatke o prihodu s podatcima vaše branše i pogledajte kako stojite u odnosu na konkurenciju. Imate li više ili manje prihoda nego oni ili ste u prosjeku? U skladu s tim podatkom donosite poslovne odluke kako biste održavali tempo i/ili rasli.

3. Prihod po zaposleniku

Prihod po zaposleniku je važan pokazatelj uspješnosti koji pomaže odrediti vrijednost zaposlenika u nekoj firmi.

Zaposlenici bi u prosjeku trebali ostvariti dovoljno prihoda kako bi opravdali svoje zaposlenje.

Za izračunavanje prihoda po zaposleniku, potrebno je odrediti koji su ukupni prihodi za neki vremenski period kao što su: mjesec, tromjesečje, polugodište ili godin  te je tu vrijednost potrebno podijeliti s ukupnim brojem zaposlenih u istom tom vremenskom periodu.

Ono što je važno je da u prosjeku zaposlenici donose firmi više od onoga što koštaju tu istu organizaciju.

Na primjer, u prosincu je ukupan prihod neke firme bio 90.000,00 kn, a firma je imala 8 zaposlenih. Prihod po zaposleniku je 11.250,00 kn bruto za taj mjesec.

Praćenje ovog broja tijekom vremena daje konkretan podatak koje poslovne odluke donijeti, koliko su učinkoviti zaposlenici u nekoj firmi, treba li ih i koga zadržati ili otpustiti jer trošak premašuje prihod koji ostvaruju.

4. Imovina

Vrijednost i uspješnost tvrtke primarno se gleda kroz imovinu, a ne kroz kapital.

Pogledajte pažljivo u svojoj bilanci stanje imovine, odnosno aktive (dugotrajna i kratkotrajna imovina – osnovna sredstva, stanje zaliha, potraživanje od kupaca, stanje na žiro računu i u blagajni) i razmislite kako je uvećati.

Ali zapamtite kako nije dobro da raste samo imovina, a ne i prihod (razlikovati ta dva pojma).

Naime, ako raste samo imovina, a ne i prihod, moguće je da firma stagnira, novac se ne oplođuje, ne ulaže se u nove projekte ili npr. u novo prijevozno sredstvo kojim će se ostvarivati prihod, i sl. Važno je znati dobro balansirati s imovinom.

5. Kupci

Kupci su svetinja! Oni donose novac za plaću i kupovinu dugotrajne ili kratkotrajne imovine.

Moja je preporuka – fokusirati se na kupce i otići svakako na jedan seminar o prodaji. Vaši kontakti i reference su pokazatelj uspješnosti i nematerijalna vrijednost firme. Čuvajte ih i razmislite koliko vrijede vama ili na tržištu te kako ste teško do njih došli. Održavajte listu svojih kupaca i brinite o njima.

6. Koeficijent tekuće likvidnosti

Kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze moraju biti veći od dva, inače poduzeće ima problem s likvidnošću.

Ovaj koeficijent posebno gledaju banke.

Provjerite ovu stavku uspješnosti, odnosno koeficijent u svojoj bilanci, bilanci poslovnih partnera ili konkurencije te zaključite jesu li dužni i koliko, jesu li prezaduženi ili uspješno posluju te na temelju toga donosite poslovne odluke.

7. Vrhunski zaposlenici

Za vrhunske rezultate, potrebni su vrhunski zaposlenici. Uspješnost firme vrednuje se brojem vrhunskih zaposlenika.

Razmislite imate li bingo u firmi, odnosno vrhunskog djelatnika/e, nekog tko uz sebe veže ključne korisnike.

Kako vrednovati njegov rad i kako ga ili njih zadržati u firmi? Što ako ode i za sobom odvuče mukom stečene kupce, dobavljače, partnere, poslove, ugovore? Ne u smislu krađe, nego korisnici žele baš tog čovjeka, tu osobu, da radi s njima, za njih…

Povući ću paralelu s frizerom. Ako moja frizerka ode iz salona, ja odlazim tamo gdje će ona raditi jer želim baš nju, a ne salon. Čuvajte svoje vrhunske zaposlenike, ali uvijek budite spremni da oni mogu otići, zaštitite se i pazite da sa sobom ne odvedu i ključne ugovore.

8. Edukacija

Pokazatelj uspješnosti neke firme je i kontinuirano ulaganje u znanje i razvoj zaposlenika. Razmislite kako vrednovati edukacije i akumuliranu vrijednost investicija u obrazovanje te sposobnost da se znanje, vještine i iskustvo transformiraju u aktivno stvaranje dodatne vrijednosti u firmi i posebno kako vrednovati ono što je uloženo u djelatnika/e koji uz sebe vežu ključne korisnike.

Novac nije primarni pokazatelj uspješnosti firme

I novac nije jednako dobit!

Tvrtka može imati dobit, ali nemati novca na računu.

Često me ljudi pitaju kako to da imaju dobit, a ne mogu je isplatiti. Zapamtite da je novac sasvim druga kategorija u bilanci od dobiti.

Novac je imovina, a dobit je kapital.

Novac može biti zarobljen u potraživanjima od kupaca, u neprodanim zalihama, u dugotrajnoj imovini…

Bilančna stavka stanja na žiro računu i u blagajni je važan podatak, ali ni primarno ni dugoročno ne govori o uspješnosti firme. Možda je baš na dan izrade bilance kupac platio poveći iznos, no već sutra se ta svota mora proslijediti dobavljaču ili platiti PDV što utječe na sasvim drugačiji iznos novca u bilanci.

Vodite računa da je firma nešto živo i da se bilanca iz dana u dan mijenja kako vi plaćate svoje obveze ili vama drugi plaćaju. Sukladno stanju na računu, planirajte i donosite poslovne odluke.

Provjera uspješnosti

Provjerite uspješnost svojih budućih partnera, kupaca, dobavljača, konkurencije – uvidom u njihova financijska izvješća u Registru Trgovačkog suda – uz pomoć znanja usvojenog čitanjem ove kolumne. Također provjerite kako s navedenim pokazateljima stojite u odnosu na vašu primarnu šifru djelatnosti.

Piše: Mare

Foto: Pexels

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Pucate zbog suradnika i poslovnih partnera? Evo kako vas glazba može spasiti!

Priča o cipelama, curama i novcu: Što je uzrok vječno praznog studentskog novčanika?

Je li Hrvatska porezna oaza ili samo pustinja?

Prijava za članice

Pretraga

znn