Zdrav odnos
s novcem

6 ključnih elemenata za planiranje uspješne poljoprivredne proizvodnje

6-kljucnih-elemenata-za-planiranje-uspjesne-poljoprivredne-proizvodnje

6 ključnih elemenata za planiranje uspješne poljoprivredne proizvodnje

Za ostvarivanje uspjeha i konkurentnosti u poslovanju, današnji poljoprivrednici posvećuju više vremena poslovnom odlučivanju i razvijanju menadžerskih sposobnosti nego u prošlosti. Suvremena mehanizacija, usvajanje novih i inovativnih tehnologija, promjene opsega proizvodnje, osiguravanje investicijskih sredstava i povećani poslovni rizici čimbenici su koji poljoprivredu stavljaju na položaj osjetno dinamičnije djelatnosti.

Kod uspostave bilo koje proizvodnje, pa tako i poljoprivredne, važna je uspješnost poslovanja koja se vodi određenim mjerilima.

Tri osnovna mjerila uspješnosti poslovanja

1. Proizvodnost rada – omjer utroška ljudskog rada u odnosu na količinu učinka odnosno proizvedenog proizvoda/usluge
2. Ekonomičnost – odnos između učinka i utrošenih proizvodnih čimbenika zapravo pokazuje u kojoj mjeri se resursi koriste racionalno
3. Rentabilnost (profitabilnost) – ekonomsko mjerilo uspješnosti iskazano odnosom poslovnog rezultata (profita) i uloženog kapitala.

Farm management

Za uspostavu poljoprivredne proizvodnje, važno je razviti određenu strategiju upravljanja – tzv. farm management.

To je djelatnost koja se bavi odlukama koje utječu na rentabilnost (profitabilnost) poljoprivrednog gospodarstva kroz organiziranje zemljišta, radne snage i kapitala, kao i kroz primjenu tehničkog znanja i vještina.

Strategija upravljanja i njene funkcije

Strategija upravljanja se pritom bazira na nekoliko funkcija, uključujući:

1. Planiranje – potrebno je odrediti jasne ciljeve poslovanja, količinu raspoloživih resursa (financijski kapital, voda, zemljište, mehanizacija, ljudski resursi i slično…), analizirati mogućnosti alokacije financijskih i ljudskih resursa u različitim fazama poslovnog procesa te detektirati potencijalna alternativna rješenja za dostizanje zacrtanih ciljeva.

2. Organizacija – nužno je izgraditi i uspostaviti kvalitetne odnose između pojednih organizacijskih jedinica (neovisno radi li se o unutarnjim ili vanskim jedinicama) s ciljem povećanja efikasnosti gospodarstva.

3. Upravljanje – neovisno o tome radi li na gospodarstvu jedan ili više zaposlenika, nositelj gospodarstva treba posvetiti pažnju i tehnikama upravljanja ljudskim resursima kako bi svatko od uključenih dao svoj maksimum za ostvarivanje zajedničkog cilja.

4. Kontrola – ostvarenih rezultata, kao i usporedba ostvarenih i planiranih vrijednosti proizvodnje ili prodaje.

Prema dosadašnjem iskustvu, mogu reći kako su uspješnija ona poljoprivredna gospodarstva koja znaju odgovore na sljedeća pitanja:

  • Koje proizvode gospodarstvo želi proizvoditi i u kojim količinama?
  • Koji ulazni resursi su pritom potrebni, u kojim količinama te u kojim fazama proizvodnog procesa?
  • Na koji način će se poslovanje financirati do trenutka ostvarenja prvih i konkretnih prihoda?
  • Na koji način te kojim kanalima će gospodarstvo plasirati proizvode na tržište?

SWOT analiza u poljoprivrednoj proizvodnji

Za odabir idealne strategije za ostvarenje željenog cilja, poželjno je napraviti SWOT analizu koja će nam dati izvrstan uvid u vanjske i unutarnje čimbenike koji imaju utjecaja na uspješnost poslovanja. SWOT analiza pomaže nam u identificiranju povoljnih i nepovoljnih okolnosti koje se iskazuju kroz mogućnosti, slabosti, prilike i prijetnje.

swot-analiza

6 ključnih elemenata za planiranje uspješne poljoprivredne proizvodnje

Iz dugogodišnjeg iskustva pripreme poslovnih plana i analize profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj, ali i Europi, mogu reći kako je ovih 6 elemenata ključno za planiranje uspješne proizvodnje:

1. Upravljajte operativnim rizicima – potrebno je uskladiti troškove sa stvarnim prihodima kao i ulagati u osiguranje proizvodnje s obzirom na, u zadnje vrijeme, učestale prirodne nepogode (mraz, suša, poplave, potresi),

2. Stavite fokus u proizvodnji – bolje je proizvoditi manji broj kultura kvalitetnije ili proizvoditi manju količinu proizvoda koja pritom može dobiti bolji tretman i time postići višu cijenu

3. Razumite brojke iza svoje proizvodnje – pratite podatke koji se formiraju u kalendarskoj i vegetacijskoj godini i na kraju godine analitički promotrite da li postoji prostora za napredak,

4. Udruživanjem smanjite određene troškove – udruživanjem u zadrugu ili proizvođačku organizaciju možete dugoročno smanjiti operativne (npr. povlaštena cijena repromaterijala za članove) ali i investicijske troškove (npr. strojni prstenovi),

5. Poradite na stvaranju dodane vrijednosti za vaše klijente – kroz razumijevanje potreba potrošača, ali i analizu tržišnih trendova i razvoj korisničke službe,

6. Angažirajte stručnjake – koji imaju specijalizirano znanje i mogu brzo pomoći u rješavanju različitih vrsta izazova (npr. knjigovođe, porezni savjetnici, odvjetnici, konzultanti)

Foto: Pexels

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Networking je podcijenjen. Jeste li znali da se druženjem s pravim ljudima zapravo možete obogatiti? Evo i kako!

Održana još jedna promocija knjige “Ne radi se o novcu, radi se o nama” u jedinstvenom ambijentu imanja KuSshh na Krku

Planirate investirati u obveznice? Evo koje biste pojmove trebali znati razlikovati ako ste potpuni početnik

Prijava za članice

Pretraga

znn