Zdrav odnos
s novcem

5 načina kako štedjeti za svoju djecu

dječja-štednja

5 načina kako štedjeti za svoju djecu

U našoj kulturi nije neuobičajeno da već od rođenja djeteta djedovi i bake, bliža rodbina i sl., daruju dijete za krštenje, rođendane. Vrlo često su to i novčani pokloni. Obično roditelji otvore račun u banci koji glasi na ime djeteta i na taj račun polažu sredstva koja se tijekom vremena mogu uobličiti u značajnu sumu.

1. Dječji štedni računi

Ne tako davno, dječji štedni računi nudili su pristojne kamate na štednju, no kako se depozitno tržište značajno izmijenilo, danas takve kamate na dječju štednju ne osiguravaju visoke prihode (ovisno o trajanju te valuti iznosi od 0,4-1 % uz dodatni bonus na kamatu ako se štednja drži na računu određeni rok). Vrlo često se na ovakve račune mogu periodički dodavati sredstva.

Takav je račun zgodan za prikupljanje manjih svota tipa 20 ili 30 eura od rođendanskih poklona, redovnih donacija baka i djeda, štednje iz staklenke.

Nakon nekog vremena, i na ovakvim se računima može skupiti značajna svota, pogotovo jer kod djece vremenska komponenta igra značajnu ulogu.

Npr. da se u dobi kad dijete ima 3 godine svake godine na depozitnom računu skupi 530 eura, a do djetetove 18 godine na računu će biti i do 7.500 eura (bez pripisa kamata), a ipak, koliko god niske trenutno bile kamatne stope, i tu će se nešto skupiti pa će dijete na kraju imati za zgodan polovni auto i vozački ispit ili za studijsku godinu na fakultetu ili za par dobrih putovanja.

Depozitnim računom na ime djeteta mogu raspolagati roditelji, odnosno zakonski zastupnici, bez odobrenja nadležnog suda ili samo jedan roditelj bez suglasnosti drugog roditelja, a u mjesečnom iznosu koji ne prelazi svotu od 10 000 kuna. Za više iznose treba zatražiti suglasnost nadležnog centra za socijalnu skrb. Također, skrbnici mogu raspolagati novčanim sredstvima djeteta isključivo temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb.

2. Investicijski fondovi i štednja za djecu

Ok, hajmo sad malo šire uz klasičnu štednju u depozitima. Prikupljeni iznos možemo dalje investirati putem investicijskih fondova. S obzirom da u našem primjeru četverogodišnjaka pretpostavljam da se ne radi u visokim svotama, te da se radi o niskom apetitu za rizik, naš četverogodišnjak ima fore 14 godina do 18. godine života, koji prema investicijskim ciklusima u prosjeku mogu osigurati pristojan prinos i kada se investira u mješovite tj. obvezničke fondove.

Također, zašto ne staviti dio u mješovite, a dio u obvezničke fondove pa možda i dio u dioničke. Ono što je pritom važno da se fondovi mogu kupovati na način da se ne mora izići iz fonda na određeni datum, nego se mogu čekati povoljniji prinosi. Također prodavati se mogu dijelovi udjela i sl.

Maloljetna osoba može biti vlasnik udjela u investicijskom fondu te tim udjelima može raspolagati nakon navršenih 18 godina. Do punoljetnosti u ime maloljetne osobe udjelima upravlja Zakonski zastupnik.

3. Polica osiguranja i štednja za djecu

Polica osiguranja života može u svojstvu ugovaratelja (pa i osigurane osobe) uključivati roditelja ili skrbnika ili bake i djeda (zapravo bilo koga tko želi ugovoriti ovakvu policu), a da je pri tome korisnik police dijete. Kod polica osiguranja života nekoliko je sudionika: ugovaratelj, tj. osoba koja sklapa ugovor s osiguranjem, osigurana osoba i korisnik police osiguranja, u ovom slučaju dijete.

Osigurana osoba najčešće je istovjetna ugovaratelju, ali nije nužno (u tom slučaju važno je da osigurana osoba potpiše suglasnost s istim). Polica osiguranja života ugovara se na rok i iznos, npr. na 20 godina s osiguranom svotom od 13.300 eura.

Mješoviti tip životnog osiguranja

Nekoliko je vrsta polica osiguranja života, ali za ovu svrhu objasnit ćemo mješoviti tip police života, što znači da ova polica omogućava isplatu osigurane svote u slučaju da nastupi smrt osiguranika prije roka isteka police te u tom slučaju korisnik ostvaruje pravo na isplatu štete.

U ovom slučaju dijete. Dodatno, ovakve police sadrže i tzv. štednu komponentu, odnosno ukoliko ugovoreno vrijeme istekne, a da se nije desilo štetni događaj odnosno (smrt) osiguranika, korisnik ima pravo također na isplatu osigurane svote za slučaj doživljenja.

Pripis dobiti, koja nastaje iz financijskog upravljanja imovinom, osiguravajuća društva danas uglavnom ne omogućavaju ili je on zanemariv jer je ovisan o ukupnim tržišnim kretanjima investicija (najčešće obveznica i sl.) stoga ovakav tip polica danas prvenstveno ima smisla ukoliko razmatramo osiguratelju komponentu odnosno isplatu štete uslijed smrti osiguranika.

I u ovom slučaju, dijete može samostalno raspolagati sredstvima nakon 18. godine života, a do tad sukladno ranije navedenim zakonskim odredbama.

Važno je znati da polica života ne mora biti dio nasljedne mase te nije predmet podjele u ostavinskoj raspravi ukoliko je na njoj izrijekom navedeno ime i prezime korisnika. Ukoliko nije navedeno ime i prezime korisnika, već npr. samo piše zakonski nasljednici, onda se osigurana svota dijeli na način kako je to na ostavini utvrđeno.

4. Investicijsko zlato

Danas je dosta popularno, a i na našem tržištu se nudi tzv. investicijsko zlato (zlatne poluge) pa čak i srebro, zlatnici i sl. Oba metala u zadnjih godinu postižu značajan rast cijena te u posljednjih 20 godina ostvaruju prosječno 7 % prinosa godišnje. Poznato je da je u povijesti, pogotovo u kriznim trenutcima (npr. ratovima), zlato postajalo vrijedno sredstvo plaćanja. Kako se zlatne poluge mogu pribaviti već od jedan gram težine, uz cijene od 60 do 70 eura, mogu postati zgodan trajni poklon za dijete. Na razliku u cijeni utječe renome kovnice, čistoća samog zlata i sl.

5. Stambena štednja

Još jedan oblik štednje u kojem stambene štedionice nude posebne oblike štednje za djecu uz redovne godišnje kamate i dodatni bonus na ostvareni rok štednje, uz državna poticajna sredstva koja su regulirana posebnim zakonom definiranim izračunom te nisu više značajna kako nekoć.

U svakom slučaju, naveli smo nekoliko oblika štednje s relativno nižim rizikom, ali i nižim prinosima te isticanjem proizvoda koji se uobičajeno koriste u svrhu štednje za djecu.

Pri odabiru ovih proizvoda dobro je kombinirati nekoliko proizvoda, paziti na ročnost, neke proizvode ugovarati na kraće rokove do pet godina pa neke do punoljetnosti djeteta pa moguće i do kraja fakulteta i sl. Sve ovisi o svrsi za koju ste štednju namijenili. Na kraju, važno je samo započeti, znači akcija počnite štedjeti danas!

Foto: Pixabay

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Održana još jedna promocija knjige “Ne radi se o novcu, radi se o nama” u jedinstvenom ambijentu imanja KuSshh na Krku

Planirate investirati u obveznice? Evo koje biste pojmove trebali znati razlikovati ako ste potpuni početnik

Malene Rydahl: Istraživanja su pokazala da novac ne utječe na sreću kod samo 1% ljudi

Prijava za članice

Pretraga

znn