Zdrav odnos
s novcem

20 stavki kod analize poslovanja: Kako ih pretvoriti u konkretne korake u odlučivanju?

Analiza-Poslovanja

20 stavki kod analize poslovanja: Kako ih pretvoriti u konkretne korake u odlučivanju?

Razumijevanje i interpretiranje financijskih izvještaja (Bilanca i Račun dobiti i gubitka) ima ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je potrebno znati interpretirati i analizirati.

Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji jer iste određuju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima, konkurenciji… Slijedom toga, o njima ovisi mogućnost dobivanja kredita, ulaganje investitora, visina porezne obveze i ukazuje nam što se događa u našoj djelatnosti.

Zato je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja možemo izvući ključne informacije vezane uz poslovanje.

U nastavku slijedi niz natuknica. Pročitajte ih više puta. Nadam se da će vam pomoći u analizi vašeg poslovanja.

19 stavki kod analize poslovanja

1. Financije i računovodstvo u principu nisu zaduženi za analizu poslovanja, ono samo pomaže u obradi podataka koje bi onda trebao koristiti CEO – i zato je nužno da zna pročitati temeljne financijske izvještaje, da poznaje osnovne financijske elemente i pokazatelje na temelju kojih će donositi poslovne odluke.

2. Nužna nam je dobra informacijska tehnologija i dobar poslovni program, kao i poznavanje excela – brojevi i informacije su brutalno istiniti.

3. Biznisom upravljamo tako da uvijek uspoređujemo podatke u istom vremenskom periodu – na tjednoj, mjesečnoj, tromjesečnoj, godišnjoj razini.

Dobro je i pratiti neku veličinu na temelju neke bazne veličine, npr. super godina ili uspoređivati tekuću godinu i prethodnu. Znači, preporuka je – uvijek imati nešto za usporedbu, a interpretacija pokazatelja sigurnosti i uspješnosti najbolje se utvrđuje promatranjem kretanja u trogodišnjem razdoblju.

4. Nužno je napraviti plan bilance i RDG te onda, na kraju izvještajnog razdoblja, vidjeti koliko se od toga odstupilo i što je i koliko ostvareno u odnosu na plan.

5. Svaka djelatnost ima svoje specifičnosti i zato je bitno usporediti se s konkurencijom i znati pročitati njihove izvještaje, kao i svojih kupaca i dobavljača.

Pratiti njihove poteze, pogledati što se događa u našoj djelatnosti – tako se bolje priprema na vanjske okolnosti. No, prije analiziranja bilance i RDG-a, svakako pročitati bilješke uz financijske izvještaje (posegnuti za njima u Sudskom registru Trgovačkog suda, sastavni su dio završnog računa).

6. Za analizu su ključne računovodstvene politike, svako bi ih poduzeće trebalo napisati i držati ih se.

7. Poduzeće treba biti u kondiciji i spremno odgovoriti na vanjske opasnosti – inflacija, kriza, prekomjerni porezi i davanja… Biti svjesni rizika i pripremiti se, biti svjesni što se dešava. Svaka latentna opasnost kad-tad postane veliki poremećaj i nikad je ne smijemo zanemariti. Voditi računa o pokazateljima koji na to upućuju, a kad se promatraju pokazatelji uvijek pogledati da li je na to utjecao brojnik ili nazivnik

8. Vrijednosti i pokazatelje promatrati u okviru konkretne djelatnosti i specifične situacije.

9. Investirati u ljude! Pratiti kakav je odnos prihoda, troška plaće i dobiti u odnosu na broj zaposlenika.

10. Paziti da nam kod rasta prihoda previše ne narastu rashodi, ne pojedu dobit i odvedu nas u gubitak.

11. Pogledati stope rasta i zaokružiti ono što je posebno istaknuto ili odskače od prosjeka, posebno potraživanja, obveze i dobit.

12. Nije dobro da raste samo imovina, a ne i prihodi.

13. Vrijednost firme gleda se kroz vrijednost imovine, a ne kapitala.

14. Novac na žiro računu – zaključiti od kuda je došao, kako je generiran.

15. Zlatno pravilo financiranja = 50% vlastitog kapitala i 50% tuđeg (obveze)

16. Zlatno pravilo likvidnosti = dugotrajnu imovinu treba financirati iz dugoročnih izvora

17. Parretovo pravilo (20/80) – 20% uloženog vremena donosi 80% ukupnog rezultata. U prosječnom poduzeću 80% prihoda postiže se od prodaje 20% kupaca, itd.

18. Načelo opreznosti – bolje niže vrednovati i podcijeniti poslovni rezultat nego ga precijeniti i donositi preambiciozne odluke

19. Porezni nadzor posebno gleda informacijski sustav, primjenu računovodstvenih standarda i kontrolira porez.

20. Promotriti gdje postoji prostor za računovodstvene i porezne manipulacije te kako ih izbjeći.

Obavezno na kraju godine u poslovnim knjigama kreirati ispravak vrijednosti zaliha i potraživanja (ako je moguće) i provjeriti troškove jer se na tim pozicijama skriva prostor za (ne)hotično lažiranje financijskog rezultata. Paziti!

Ovo je ukratko o analizi i financijskim pokazateljima te kako ih pretvoriti u konkretne korake u odlučivanju.

Financijske izvještaje prvo je potrebno sagledati u cjelini, promotriti povezanost računovodstvenih kategorija te financijske pokazatelje iskoristiti za donošenje konkretnih odluka.

Nakon ove analize i promatranja cjeline, slijedi daljnja, dubinska analiza svake pojedine stavke koja nam otkriva stvarno poslovanje tvrtke, eventualne skrivene činjenice bitne za poslovanje i procjenu vrijednosti poduzeća, donošenje ključnih odluka te kako prepoznati računovodstvene i porezne manipulacije.

O tome više u sljedećoj kolumni.

Piše: Mare

Foto: Pexels

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Networking je podcijenjen. Jeste li znali da se druženjem s pravim ljudima zapravo možete obogatiti? Evo i kako!

Održana još jedna promocija knjige “Ne radi se o novcu, radi se o nama” u jedinstvenom ambijentu imanja KuSshh na Krku

Planirate investirati u obveznice? Evo koje biste pojmove trebali znati razlikovati ako ste potpuni početnik

Prijava za članice

Pretraga

znn