Zdrav odnos
s novcem

ANĐEO INVESTITOR
Poslovni anđeo je uglavnom bogata osoba koja osigurava kapital za poslovni start-up. Obično u zamjenu za kapital traži vlasnički udio u poduzeću. Nije neobično da se organiziraju u grupe anđela ili mrežu koko bi ujedinili svoj investicijski kapital i dali savjete tvrtkama u svojem portfelju. U Hrvatskoj je najaktivnija udruga poslovnih anđeka CRANE.

ANUITET
Anuitet predstavlja slijed jednakih uplata ili isplata. Pojedinci se često nalaze u situaciji kad treba u određenim vremenskim razmacima platiti ili primiti niz novčanih iznosa (otplaćivanje zajma ili kupljene robe u obrocima, djelomično vraćanje investiranih sredstava u pravilnim vremenskim razmacima, uštede troškova koje se opetovano ostvaruju). Anuitet po definiciji zahtijeva:
1 ) da periodična plaćanja ili primici (rente) uvijek budu jednakog iznosa,
2) da vremenski razmak između takvih renti bude uvijek jednak te
3) da se kamate obračunavaju jednom u svakom razdoblju.

ATTRACT – KEEP – GROW
NOVAC možemo kreirati / privući, zadržati i uvećati ga. Za sve faze potrebna su nova znanja.

AKTIVNI PRIHODI
Prihodi koje ostvarujemo kad radimo za novac, odnosno mijenjamo svoje vrijeme za novac.

BITI BOGAT
Misliti i djelovati kao BOGATAŠ (imati fokus na obilje, na ono što imamo, biti zahvalan, fokusirati se na stvaranje aktive koja kreira nove prihode).

BOGATSTVO
Broj DANA koje možemo živjeti ako rasprodamo svu imovinu i podmirimo sve dugove / obveze koje imamo u ovom trenutku i nastavimo trošiti koliko trošimo. Bogatstvo nije jednako količini novca, bogatstvo je obilje novca, ali uključuje i obitelj, zdravlje, odnose, rad, prijatelje, kontakte.

BRUTO DOBIT
Razlika, prihodi minus rashodi.

CIJENA NIJE ISTO ŠTO I VRIJEDNOST
Cijenu određuje potražnja i korisnost za kupca.

CROWDFUNDING
Financiranje projekta ili pothvata prikupljanjem novčanih priloga od neodređene skupine ljudi. Načelno se može provoditi i bez interneta, no uglavnom se odnosi na prikupljanje sredstava putem interneta (web stranica, društvenih mreža i sličnih platformi). Hrvatski naziv je i masovno financiranje.

DIONICA
Dio vlasništva kompanije koje se dobiva u zamjenu za kapital. Dionicama se može trgovati na burzi.

DUG
Ono što smo dužni.

EKONOMIJA
Stara definicija kaže da je to znanost upravljanja ograničenim resursima. Ali u novoj digitalnoj ekonomiji – RESURSI SU NEOGRANIČENI. Nema smisla djelovati na stari način u novim postavkama!

FINANCIJSKA ODGOVORNOST
Osvještenost da je novac VAŽAN jer utječe na sve aspekte naših života te da je njime potrebno ODGOVORNO I SVJESNO UPRAVLJATI.

FINANCIJSKA PISMENOST
Koliko znamo što je novac i kako se on koristi kao alat te kako njime upravljati.

(FINANCIJSKA) POLUGA
Jednostavan alat pomoću kojeg manjom silom svladavamo veću silu. U financijskom smislu je ostvarena kad možemo malim ulaganjem vremena i novca postići velike rezultate.

FINANCIJSKA SLOBODA
Situacija kad pasivni prihodi pokrivaju troškove našeg željenog životnog stila, kad više ne moramo raditi nego želimo. Moguće je da smo financijski slobodni, a da neka bogatija osoba od nas to nije.

GDJE SU PARE
Ako imate svoju firmu i željene prihode, ali nikad dosta novca na računu. Gdje su pare? U potraživanjima kupaca. Zato hrabro telefon u ruke i idemo utjerati dugove.

GRANIČNI PRINOS
10. sendvič ne donosi istu radost i zadovoljstvo kao prvi.

IMOVINA
Sve ono što imamo, što nam donosi vrijednost i novi novac. Postoji kratkoročna i dugoročna imovina (obzirom na rok trajanja). Također, imovina ovisi o stupnju likvidnosti (koliko brzo je možemo unovčiti), npr. knjigu možemo puno brže unovčiti nego stan, dakle stan je manje likvidan, a najlikvidniji je KEŠ.

INVESTICIJA
Najbolja investicija je u nas SAME. U našu edukaciju. Možemo investirati u svoj i tuđi biznis, nekretnine, obveznice, dionice i druge moderne oblike koje donosi razvoj tehnologije.

KOLIČINA NOVCA KOJU IMAMO
OVISI o tome ŠTO MISLIMO O SEBI (koliko sebe cijenimo i uvažavamo, mislimo li da smo dovoljni, vrijedni, da zaslužujemo) i ŠTO MISLIMO O NOVCU (vidjeti popis uvjerenja na portalu www.zeneinovac.com).

LEASING
Leasing ili davanje u najam je slučaj u kojem se društvu daje na upotrebu i pod kontrolu neko sredstvo bez da nad njim stekne vlasništvo. To je pisani sporazum kojim se dopušta upotreba sredstava za određeno vremensko razdoblje. Potpisuju ga vlasnik sredstava, koji se naziva najmodavac, i korisnik, najmoprimac. Postoje tri tipa najma: poslovni najam, davanje u najam usluga, financijski najam

NAŠE NAJVEĆE BOGATSTVO
Naši talenti.

NAŠA NAJVRIJEDNIJA IMOVINA (i u vlastitoj firmi)
MI SAMI.

NENAMJENSKI KREDIT
Nenamjenski krediti spadaju u kategoriju općih kredita gdje banka ne vrši kontrolu trošenja sredstava, tj. zajmoprimacu sam određuje kako će raspolagati sredstvima. Kod takivih kredita, tipična je viša razina kolaterala i viša kamatna stopa nego kod namjenskih kredita. U ovu skupinu kredita spadaju lombardni krediti, umirovljenički krediti, gotovinski te hipotekarni krediti.

NETO DOBIT
Bruto dobit minus porezne olakšice, pa na tu osnovicu za porez platimo porez, i ono što nam ostane je naša neto dobit.

NETO VRIJEDNOST
Vrijednost sve imovine koju posjedujemo. Neto vrijednost NIJE JEDNAKA našoj osobnoj vrijednosti. Privremeni financijski problemi mogu biti rezultat lošeg upravljanja novcem, no to ne upućuje na manjak vlastite vrijednosti ili nesposobnost. Imamo dovoljno znanja i vještina. IZLAZ uvijek postoji!

NOVAC I SREĆA
Novac nas neće usrećiti, no do nekih 450 000 kn prihoda godišnje porast prihoda utječe na veći osjećaj sreće, iznad te sume ne (američko istraživanje, podatak je za 75 000 USD).

NOVAC
Sredstvo razmjene, metalni i papirnati ZNAK i MJERA VRIJEDNOSTI roba i usluga, koristi se pri KUPNJI i PRODAJI roba i usluga. Novac je, dakle, SREDSTVO za dobivanje RADA, ROBA i USLUGA. Čovjek ga je stvorio za čovjeka, kao IDEJU i čovjek njime treba i upravljati, a ne obratno.

ONO ŠTO RADIM
≠ Ono TKO sam. Kako se VI identificirate?

PASIVNI PRIHODI
Jednom nešto napravimo i prihodi dolaze više puta, npr. autorska prava, knjige, franšiza, nekretnina za iznajmljivanje, prinos od raznih investicija. Dakle, to je situacija u kojoj ne radimo MI za novac, nego NOVAC radi za nas – naš NOVAC stvara NOVI NOVAC. Ne postoje prihodi koji su 100 % pasivni prihodi. Uvijek je potreban i naš svjestan angažman.

PEER-TO-PEER LENDING
P2P posuđivanje novca omogućava pojedincima da dobiju zajmove izravno od drugih pojedinaca, istiskujući financijsku instituciju kao posrednika. Web stranice koje olakšavaju P2P pozajmljivanje uvelike su povećale njegovo prihvaćanje kao alternativni način financiranja. Još se naziva i crowd lending te društveno pozajmljivanje.

PREMIJA
1. Redovito plaćanje osiguravatelju za pružanje osiguravateljskog pokrića.
2. Iznos plaćen iznad neke kalkulirane vrijednosti. Primjerice, iznos plaćen za kompaniju iznad njezine TRŽIŠNE KAPITALIZACIJE, ili iznos plaćen dražbovatelju (poput Sotheby’sa) za kupnju i/ili prodaju antikviteta.

PRIHODI
Razni izvori naših primanja, za što smo sve plaćeni, fakture koje smo izdali.

PRILJEVI
Prihodi koje smo naplatili, novac koji je sjeo na račun.

PROMJENA OGRANIČAVAJUĆIH UVJERENJA
Nakon što osvijestimo koja su naša, možemo ih promijeniti jedino tamo gdje su i nastala. U podvjesnom umu koji regulira 95 % našeg ponašanja. U tome nam može pomoći niz tehnika, od meditacija, hipnoze, energetske psihologije i nadalje. Nađite tehniku i stručnjaka koji Vam odgovara. Važno je znati da naš um djeluje kao kompjuter. Ako deinstaliramo stari program (ograničavajuće uvjerenje) do novog ponašanja će doći tek nakon što instaliramo i NOVO uvjerenje koje će nam koristiti i pomoći da na drugi način počnemo djelovati.

RASHODI
Troškovi koji su nastali.

RENTABILNOST / ISPLATIVOST
Koliko je nešto isplativo? Ako uložimo X, kada će nam se vratiti Y?
LIKVIDNOST
Kaže se CASH IS KING. Koliko raspolažemo KEŠOM / novcem u gotovini. Novac uvijek vrijedi više SADA – zato kad plaćate avansno tražite popust!

STVARI ILI ISKUSTVA
Iskustva će nas više usrećiti – tako kažu istraživanja. Zato su tu putovanja, edukacije…

ŠTEDNJA
Banke nude različite mogučnosti i pogodnosti za akumuliranje novca koji nakon izvijesnog vremena možete koristiti u određene svrhe. Dvije osnovne vrste štednje su štednja po viðenju tzv. a vista štednja, te oročena štednja, odnosno štednja na određeni rok. Kada štedite svoj novac kod banke, banka Vas nagrađuje dodajući iznos novca povrh iznosa koji ste položili i taj se dodatni iznos naziva kamata. Također po frekvencijama uplata depoziti se dijele na jednokratne standardne depozite te depozite sa višekratnim uplatama.

ŠTO NAS ČINI SRETNIMA
Smisleni rad i ispunjavajući odnosi, kaže 75-godišnje istraživanje o sreći (Grant i Glueck, Sveučilište Harvard). Dakle, zašto radimo to što radimo? Što nama ima smisla? Na koji način želimo doprinijeti?

TROŠKOVI
Rashodi koje smo platili, novac koji smo skinuli s računa da bi platili.

UPRAVLJANJE NOVCEM
Znati ZA ŠTO novac služi i KAKO GA KORISTITI, znati za što nam TREBA.
POTREBE I ŽELJE
Potrebe su ono što nam zaista treba, bez toga ne možemo, sve ostalo su želje.

VRIJEME ILI NOVAC
Pazite na svoje vrijeme, kako ga koristite, s kime ga i na koji način provodite. Novac možete uvijek ponovo zaraditi, no vrijeme ne možete vratiti. Zato koristite (FINANCIJSKU) POLUGU, uzmite VRIJEME ZA SEBE i DELEGIRAJTE poslove! Platite drugima za kućanske i ostale poslove, a svoje (ušteđeno) vrijeme višestruko naplatite.

Prijava za članice

Pretraga

znn