Zdrav odnos
s novcem

Znate li na koliko dodatnih slobodnih dana imate pravo u slučaju sklapanja braka, rođenja djeteta ili smrti člana obitelji?

Znate li na koliko dodatnih slobodnih dana imate pravo u slučaju sklapanja braka, rođenja djeteta ili smrti člana obitelji?

Prema Zakonu o radu, radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna (20 radnih dana), a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana (25 radnih dana). No jeste li znali da Zakon propisuje i oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće za posebne životne situacije?

7 dana za sklapanje braka, rođenje djeteta, bolest ili smrt užeg člana obitelji

Tijekom kalendarske godine, radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) za važne osobne potrebe (sklapanje braka, rođenje djeteta, teža bolest ili smrt člana uže obitelji i sl.) u ukupnom trajanju od sedam radnih dana godišnje, ako to nije drukčije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Članom uže obitelji smatraju se supružnik, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supružnici, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici, u životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu.

Foto: Unsplash

Obrazovanje radnika

Radnik ima pravo na plaćeni dopust i za vrijeme obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

Darivanje krvi

Radnik po osnovi svakog darivanja krvi ostvaruje pravo na jedan plaćeni slobodan dan koji koristi na dan darivanja krvi ili prvi idući radni dan, osim ako se s poslodavcem ne dogovori drukčije ili je kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu drukčije uređeno. O namjeri darivanja krvi radnik je dužan, ako je to moguće, obavijestiti poslodavca najmanje tri dana unaprijed.

Što je sa selidbom?

O plaćenom dopustu za slučaj preseljenja uređeno je kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu. U Kolektivnom ugovoru za zdravstvo određeno je da radnik ima pravo na plaćeni dopust u slučaju preseljenja u trajanju od dva dana (ako je preseljenje u istom mjestu), odnosno četiri dana ako se seli u drugo mjesto.

Ovdje treba napomenuti za poslodavca Zakon na to ne obvezuje, odnosno, riječ je o mogućnosti koju radnik može koristiti samo ukoliko poslodavac to odobri.

Foto: Unsplash

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Što o zapošljavanju moraju znati poduzetnici koji zapošljavaju 1. put, ali i 31. put: Ovo vjerojatno niste znali

Nemaju ni 30 godina, a njihovi biznisi rasturaju: Upoznajte mlade poduzetnice Anu Hrgovčić i Mirnu Matković

brend-prirodne-kozmetike

7 koraka kako izgraditi vlastiti brend prirodne kozmetike

Prijava za članice

Pretraga

znn