Zdrav odnos
s novcem

Rodiljni i roditeljski dopust: Koje su razlike, koliko iznose naknade i kako i kada koristiti očinski dopust?

Rodiljni i roditeljski dopust: Koje su razlike, koliko iznose naknade i kako i kada koristiti očinski dopust?

Porodiljni ili rodiljni dopust je pravo koje omogućuje roditeljima odsustvo s posla radi brige o novorođenom djetetu. U Hrvatskoj, porodiljni dopust je reguliran Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama te ga imaju pravo koristiti majke i očevi novorođenčadi, ali pod određenim uvjetima:

  • Potpore ostvaruju majka i otac djeteta i druge osobe koje na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruju roditeljsku skrb; posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na svakodnevnu skrb.
  • Prava propisana Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama mogu ostvariti samo osobe koje imaju važeći status osigurane osobe/osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).
  • Prava ostvaruju tri skupine korisnika: zaposleni i samozaposleni roditelji, nezaposleni, roditelji koji ostvaruju drugi dohodak i poljoprivrednici, roditelji izvan sustava rada (korisnik mirovine, korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju, korisnik prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, osoba nesposobna za rad, redovni učenik, redovni student…i sve druge osigurane osobe HZZO-a koje pravo ne mogu ostvariti kao zaposleni ili samozaposleni roditelj, po osnovi drugog dohotka, kao nezaposleni roditelj, poljoprivrednik i dr.).

Kako i kada se koriste rodiljni dopust?

Rodiljni dopust se koristi do navršenih 6 mjeseci, dok se roditeljski dopust može koristiti od navršenih 6 mjeseci djetetova života.

Rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka obavezno koristi od 28., a može ga koristiti od (najranije) 45. dana prije dana očekivanog poroda te isti traje do navršenih 6 mjeseci djetetova života, od čega obvezni dio rodiljnog dopusta obuhvaća razdoblje od 28. dana prije dana očekivanog poroda do 70. dana nakon rođenja djeteta (sveukupno 98 dana u neprekinutom trajanju).

Dodatni rodiljni dopust, obuhvaća razdoblje od proteka obveznog dijela rodiljnog dopusta (od 71. dana nakon rođenja djeteta) do navršenih 6 mjeseci djetetova života.

Foto: Unsplash

Koliko iznosi naklada za rodilji dopust?

Tijekom korištenja rodiljnog dopusta, korisnik ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100 posto od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita).

Što je očinski dopust?

Zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo, nakon rođenja djeteta, na očinski dopust u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete, odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece. Zaposleni ili samozaposleni otac ovo pravo može koristiti neovisno o radnopravnom statusu majke.

Očinski dopust otac može koristiti najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta, pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava propisanih Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Za vrijeme korištenja ovog prava, otac-korisnik ostvaruje naknadu plaće u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100 posto od osnovice za naknadu plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju).

Važno je napomenuti da je zaposleni otac koji namjerava koristiti pravo na očinski dopust, obvezan pisanim putem obavijestiti poslodavca o namjeri korištenja prava, najmanje 15 dana ranije.

 


Poražavajući je podatak da je u Hrvatskoj 2021. godine tek 3,3 posto muškaraca iskoristilo pravo na očinski dopust u periodu od 180 dana nakon rođenja djeteta, a 5,3 posto između 181 i 900 dana nakon rođenja djeteta. (HZZO, 2022.)


 

Foto: Unsplash

Kako i kada se koriste roditeljski dopust?

Zaposleni ili samozaposleni roditelj nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ima pravo na roditeljski dopust, koji može koristiti do osme godine života djeteta. Ovo je osobno pravo oba roditelja, koje oni koriste u trajanju od:

  • 8 mjeseci (za prvo i drugo rođeno dijete),
  • 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete).

Pravo na roditeljski dopust u pravilu mogu koristiti oba roditelja, u jednakom trajanju, odnosno svaki po 4 odnosno 15 mjeseci (ovisno o broju djece), s time da je 2 mjeseca neprenosivo.

Pravo na roditeljski dopust roditelji mogu koristiti pojedinačno, istodobno ili naizmjenično, sukladno osobnom dogovoru.

Koliko iznosi naknada za roditeljski dopust?

Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta (prvih 6 odnosno 8 mjeseci) isplaćuje se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100% od osnovice za naknadu plaće), ali ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 225,5% proračunske osnovice mjesečno odnosno 995,44 eura.

Ukoliko nisu ispunjeni svi propisani uvjeti, ovaj iznos može biti niži, ali ne može iznositi manje od 70 posto proračunske osnovice odnosno 309,01 eura.

U preostalom dijelu roditeljskog dopusta za blizance, treće i svako sljedeće dijete (nakon proteka tih prvih šest ako ga koristi samo jedan roditelj odnosno osam mjeseci roditeljskog dopusta ako ga koriste oba roditelja) naknada plaće iznosi 125% proračunske osnovice (551,80 EUR).

Naknada plaće tijekom korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena isplaćuje se u visini 110% proračunske osnovice odnosno 485,58 eura. Navedeno pravo odnosi se na roditeljski dopust koji se koristi kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta i to za prvo i drugo rođeno dijete te za korištenje prava na dopust za blizance, treće ili svako slijedeće dijete.

Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete

Jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 309,01 eura isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a pravo na nju imaju sve zdravstveno osigurane osobe, ako ispunjavaju određene uvjete članka 54. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Što nakon 1. godine djetetova života ako je djetetu zbog njegova zdravlja i razvoja potrebna pojačana briga i njega?

Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s teškoćama u razvoju (teže tjelesno ili mentalno oštećenje ili teža psihička bolest zbog kojih dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene svojoj dobi te ovisi o pomoći druge osobe):

  • nakon isteka prava na rodiljni dopust,
  • u tijeku korištenja prava na roditeljski dopust ili
  • nakon isteka prava na roditeljski dopust,

ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, kao i nastaviti njegovo korištenje i nakon navršene 8. godine djetetova života, sve dok ta potreba traje, a na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za svo vrijeme trajanja rada s polovicom punog radnog vremena).

Foto: Unsplash

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Što o zapošljavanju moraju znati poduzetnici koji zapošljavaju 1. put, ali i 31. put: Ovo vjerojatno niste znali

Nemaju ni 30 godina, a njihovi biznisi rasturaju: Upoznajte mlade poduzetnice Anu Hrgovčić i Mirnu Matković

brend-prirodne-kozmetike

7 koraka kako izgraditi vlastiti brend prirodne kozmetike

Prijava za članice

Pretraga

znn